DOT

* Conforme a allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals, l’informem que, en relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL , amb NIF: B65150484 domiciliada a Vic (08500), Carrer Doctor Junyent, 1 i adreça electrònica info@creaccio.cat, la finalitat del qual és fer-te arribar informació sobre els nostres serveis, activitats i formacions programades, informació sobre ajuts i subvencions, notícies sobre el món empresarial i altres informacions sobre temàtiques similars relacionades amb la competitivitat empresarial.
Podeu canviar d'opinió en qualsevol moment si feu clic a l'enllaç de cancel·lació al peu de pàgina de qualsevol correu electrònic que rebi de nosaltres, contactant-nos a info@creaccio.cat o adreçant un escrit a Creacció, C. Dr. Junyent, 1 08500 Vic.

Podeu consultar les condicions legals a aquí
* Obligatori

Marcant la casella següent, confirmo que he llegit i accepto les condicions legals*